torsdag 13 november 2014

Den gyllene regeln

Hämtat från Wikipedia:

Den gyllene regeln" är en grundläggande etisk princip som återfinns inom de flesta religioner och andra filosofiska och etiska läror. Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.kr. Principen kan uttryckas både positivt ("gör mot andra som du själv vill bli behandlad") och negativt ("gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad"). Nedan är exempel på olika religioners formuleringar av principen.
 • Bahá'í-tron
  • Var alltid vänlig mot dina medmänniskor, var deras tjänare och älska dem med ren ande även om de är din fiende. ('Abdu'l-Bahá).
 • Buddhismen
  • Plåga inte andra med det som pinar dig själv. (Udanavarga 5:18)
  • Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så. (Tenzin Gyatso, den 14:e Dalai Lama)
 • Islam
  • Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv. (Haditherna)
 • Jainismen
  • I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. (Cogashastra 2:20)
 • Judendomen
  • "Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahn. Det övriga är förklaringar. Gå och läs!" (Hillel)
 • Konfucianismen
  • Finns det någon grundsats som bör tillämpas under hela livet? Säkert är regeln om kärleksfull godhet en sådan. Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig. (Analekterna 15:23)
 • Kristendomen
  • Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12, Bibel 2000)
 • Sikhismen
  • Döm andra så som du dömer dig själv.
 • Hinduismen
  • Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig. (Mahabharata 5:17)
 • Taoismen
  • Anse din grannes vinst som din egen vinst, och anse din grannes förlust som din egen förlust. (Tai Shang Kan Ying P'ien)
 • Zoroastrianismen
  • Endast den karaktär är god som inte mot andra gör något som inte är bra för honom själv. (Dadistanidinik 94:5)
Så enkelt men ändå så svårt. Vi ställs ständigt inför olika dilemman som vi ska hantera. Det kan handla om oss själva, andra medmänniskor eller barnen. Ibland gör vi fel, tar beslut som man ångrar men man kan alltid ändra sig, säga förlåt eller mitt favoritord ombestämma sig!! 

Detta försöker vi leva efter här hemma, skolan har en tydlig likabehandlingsplan som värnar om alla barns lika värde, jag upplever att det är högt till tak och pedagogerna är alltid öppna för diskussioner om det har varit något." Vi behandlar alla som vi själva vill bli behandlade." Alla får vara med, alla ska känna sig delaktiga och ingen ska känna sig utanför.

Detta kände jag att jag ville dela med mig av idag!

Var rädda om varandra, uppskatta olikheterna, och ge någon som ser ut att behöva det en kram idag!
//Annica

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du tittar in! Lämna gärna en kommentar så blir jag så glad!